Millora de la gestió de residus sòlids urbans – 1a fase

Programa de capacitació i compra d’unitat mòbil per a ràdio
gener 1, 2001
Consolidació del teixit associatiu i productiu local del Bajo Lempa – 1a fase
maig 1, 2001