Millora de la gestió de residus sòlids urbans – 1a fase

Millora de la gestió de residus sòlids urbans – 1a fase

Figuig, Marroc

Data inici - fi

26/03/01 - 31/07/04

Objectius

General: Desenvolupar un model de gestió integral de les deixalles sòlides urbanes ambientalment, socialment i econòmicament sostenible al Municipi de Figuig.
Específic: Millorar la recollida de deixalles sòlides urbanes a Figuig. Valorar part de les fraccions orgàniques i inorgàniques dels residus. Dipositar els residus en condicions adequades i analitzar mostres bactereológicas i fisicoquímiques.

Entitat contrapart

Municipalitat de Figuig.
Association des Cooperatives Agricoles de Figuig (A.C.A.F.)

Finançador

A.E.C.I. Convocatòria I.R.P.F. 2.000

Accions

  1. Implementació del sistema de recollida juntament amb el sistema de control ciutadà
  2. Disseny d'una campanya de sensibilització ambiental
  3. Implementació del compostatge de residus orgànics urbans per a la seva aplicació en horts familiars agroecològics
  4. Estudi de valorització de les fraccions inorgàniques
  5. Estudi d'impacte ambiental per a la construcció de l'abocador
  6. Implementació d'un abocador
  7. Implementació d'un laboratori

Beneficiaris

Directes: Conjunt d'agricultors i cooperatives de l'oasi
Indirectes: Tota la població de l'oasi

Import total

366798,14 €