Desenvolupament agrícola integral de l’oasi de Figuig

Desenvolupament agrícola integral de l’oasi de Figuig

Figuig, Marroc

Data inici - fi

01/11/99 - 31/01/03

Objectius

General: Promoure el desenvolupament humà, sostenible i democràtic, de la comunitat local de l’oasi de Figuig i provincies, facilitant la permanència de la població a l’espai rural i incentivant el retorn de la població emigrada.
Específic: Desenvolupament del sector agricola de l’oasi de Figuig de forma sostenible, econòmica, ecològica i social.

Entitat contrapart

Association des Cooperatives Agricoles de Figuig (A.C.A.F.)

Finançador

A.E.C.I. Convocatòria I.R.P.F. 1.999

Accions

  1. Realitzar estudi d’hidrogeologia i de gestió sostenible dels recursos hídrics; sensibilitzar els agricultors sobre la utilització racional de l’aigua; introduir cultius que optimitzin el seu consum
  2. Crear un viver
  3. Difondre tècniques preventives culturals per lluitar contra el Bayoud
  4. Estudiar i difondre l’aplicació del compostatge i de l’energia solar i eòlica en activitats agrícoles productives, de conservació i transformació

Beneficiaris

Directes: Conjunt d’agricultors i cooperatives de l’oasi.
Indirectes: Tota la població de l'oasi

Import total

530.486,76 €