Desenvolupament agrícola integral de l’oasi de Figuig

Desenvolupament agrícola ramader de la ribera del riu Senegal
novembre 1, 1999
Curs en gestió de recursos hídrics per al desenvolupament agrícola a l’Oasi de Figuig
abril 12, 2000