Desenvolupament agrícola ramader de la ribera del riu Senegal

Desenvolupament agrícola ramader de la ribera del riu Senegal

EPSON DSC picture

Senegal i Mauritània

Data inici - fi

01/11/99 - 31/01/03

Objectius

General: Millorar el nivell i qualitat de vida dels pobles de la ribera del riu Senegal.
Específic: Desenvolupament agrícola dels pobles de Bolol Doggo, Sara Suky, Seno Boussobé, Medina, Rotty, Walalde, Ciwre Thiambe i Sara Souky Senegal amb producció de llavors i selecció del ramat, per millorar la formació i el nivell i la qualitat de vida d’aquests pobles.

Entitat contrapart

Coop. femenina "Tuffunde Gawdi" de Bolol Doggo
Coop. d'homes de Bolol Doggo
Coop. "Diam Wely" de Seno Boussobé
Coop. de Sara-Suki
Coop. "El Khairiat" de Medina
Coop. femenina de Rotty
Coop. "Et Teysir" de Sabou-Allah
Coop. "Najah 1" de Sabou-Allah

Finançador

A.E.C.I. Convocatòria Ordinària 1.999

Accions

  1. Compra i transport de materials i productes; sembra i producció agrícoles; manipulat, assecat, conservació i comercialització de tot allò collit
  2. Localització i compra de llavors mare; elaboració de llavors fruit; comercialització de llavors produïdes; motobomba per a Sara Suky, Medina i Rotty
  3. Compra i cultiu de llavors farratgeres i arbres protectors; construcció d’un lloc per guardar el fenc, un estable per a cabres i un galliner; selecció del ramat, formació i control de producció
  4. Altres activitats: Importació de mascle boc des d’Espanya; construcció d’un dispensari auxiliar; subministrament d’elements de millora social; anivellament dels perímetres de Bolol Doggo i Medina

Beneficiaris

Directes: 362 persones, de les quals el 75% són dones.
Indirectes: 3.000 persones, habitants dels cinc pobles

Import total

335.215,07 €