Reactivació de les comunitats costaneres d’Usulután afectades per l’huracà Mitch

Reactivació de les comunitats costaneres d’Usulután afectades per l’huracà Mitch

Usulután, El Salvador

Data inici - fi

01/03/99 - 28/02/00

Objectius

General: Crear una base per l’autososteniment de les comunitats.
Específic: Reactivar els processos productius de les comunitats afectades per l’huracà Mitch.

Entitat contrapart

CENCITA, Coordinadora de Comunitats del Bajo Lempa

Finançador

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 1.998
Diputació de Barcelona. Convocatòria 1.998
Caldes Solidària 1.999

Accions

  1. Horts i parcel·les: selecció de comunitats i families; definició de parcel·les i horts; diagnòstic de finques, horts i galliners; cotització de productes i materials; preparació de sòls, tancat i fertilització; instal·lació dels sistemes de reg; elaboració de fertilitzants, vivers i criadors de llavors; sembra directa i transplantament; elaboració d’extractes botànics; formació i capacitació; seguiment i assistència tècnica
  2. Aus de corral: cotització i compra de gallines i materials; capacitació en salut animal; profilaxi i seguiment
  3. Pesca: cotització i compra; capacitació en administració i cooperativisme
  4. Sanejament ambiental: construcció de latrines

Beneficiaris

Directes: Agricultors de 18 comunitats de la regió del Bajo Lempa
Indirectes: 158 famílies dels agricultors i comunitats en general.

Import total

113.088,03 €