Formació d’oficis a Noaukchott (1999)

Formació d’oficis a Noaukchott (1999)

Nouakchott, Mauritània

Data inici - fi

01/05/99 - 30/06/00

Objectius

General: Contribuir a la creació d’unitats productives a petita i mitjana escala, com a millora dels nivells de vida i dels ingressos a les zones urbanes marginals de Nouakchott.
Específic: Consolidació d’una sèrie d’unitats productives – en l’àmbit de les tecnologies del cicle alimentari – amb capacitat d’autogestió i control tècnic, assegurant-ne la seva sostenibilitat futura a través d’una organització cooperativa.

Entitat contrapart

Cooperativa "Marhaba"

Finançador

A.E.C.I. Convocatòria I.R.P.F. 1.998

Accions

  1. Impartir formació tècnica i productiva, d’organització, gestió, comptabilitat i comerç
  2. Assessorar en mètodes d’higiene i control de qualitat de productes
  3. Ampliar les instal·lacions productives
  4. Produir derivats de peix, carn i bissap
  5. Investigar millores de productes i tècniques d’elaboració
  6. Establir contactes i acords amb potencials subministradors per assegurar matèries primeres per a l’elaboració de productes
  7. Establir xarxa de comercialització i distribució
  8. Establir contactes i relacions amb institucions del país o estrangeres
  9. Millorar l’actual model d’assecador solar
  10. Estudi de mercat per a exportació

Beneficiaris

Directes: Agricultors, alumnes i treballadors de les capes desheretades de la societat. Dones cooperativistes, totes caps de les llars.
Indirectes: Unitats familiars dels beneficiaris directes i la societat mauritana en general.

Import total

110.480,04 €