ODS 4. Educació de qualitat

ODS 4. Educació de qualitat

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

Vetllar perquè tots els infants tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infància i a un ensenyament preescolar de qualitat, i acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari. Assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat. Eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat de les persones vulnerables. Garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per promoure el desenvolupament sostenible. Augmentar substancialment a nivell mundial el nombre de beques disponibles per als països en desenvolupament. Augmentar substancialment l’oferta de mestres qualificats.


Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible explicats per l’ONUProjectes de Món-3 relacionats amb aquest ODS:

març 18, 2012

Contribució al desenvolupament del potencial agrícola i la valorització de terres conreables a Saint Louis

abril 9, 2011

Millora de la qualitat de la producció agrícola mitjançant el suport a l’EHR i a les cooperatives de la ribera del Riu Senegal – 2a fase

febrer 23, 2010

Projecte pilot d’inserció laboral de joves agricultors a la regió de Saint Louis

desembre 15, 2009

Suport a les capacitats de govern i tecnològiques d’agrupacions de dones en l’entorn peri i semiurbà de Dakar

març 1, 2009

Millora de les condicions de vida de les dones de l’Oasi de Figuig

novembre 1, 2008

Millora de la qualitat de la producció agrícola mitjançant el suport a l’EHR i a les cooperatives de la ribera del Riu Senegal – 1a fase

juny 1, 2007

Creació d’un espai de formació i difusió, tècnica i superior, i de recerca agro-silvo-pastoril sota la perspectiva d’un desenvolupament regional sostenible

gener 1, 2006

Consolidació de la Cooperativa Marhaba

juliol 1, 2005

Enfortiment de les capacitats locals per superar la ruptura del cicle productiu per la sequera i la plaga de llagostes

octubre 1, 2003

Consolidació del teixit associatiu i productiu local del Bajo Lempa- 3a fase

febrer 1, 2003

Formació d’oficis a Nouakchott (2003)

gener 1, 2003

Consolidació del teixit associatiu i productiu local del Bajo Lempa – 2a fase

gener 1, 2001

Programa de capacitació i compra d’unitat mòbil per a ràdio

maig 1, 2000

Formació d’oficis a Nouakchott (2000)

abril 12, 2000

Curs en Medi Ambient Rural i Ecosistemes

abril 12, 2000

Curs en gestió de recursos hídrics per al desenvolupament agrícola a l’Oasi de Figuig

novembre 1, 1999

Curs en Medi Ambient Rural i Ecosistemes

juny 1, 1999

Millora de la dieta familiar mitjançant l’establiment de 200 horts familiars orgànics al nord de Chinandega

maig 1, 1999

Formació d’oficis a Noaukchott (1999)

gener 1, 1999

Curs de Postgrau en Gestió del Medi Ambient i Desenvolupament Rural

maig 1, 1998

Formació d’oficis a Nouakchott (1998)

desembre 1, 1997

Curs de Postgrau en Agroecologia

Català