Formació d’oficis a Nouakchott (1998)

Formació d’oficis a Nouakchott (1998)

Nouakchott, Mauritània

Data inici - fi

01/05/98 - 30/04/99

Objectius

General: Contribuir a la creació d’unitats productives a petita i mitjana escala per millorar els nivells de vida i proporcionar ingressos a les zones urbanes marginals de Nouakchott, proporcionant formació capaç de generar noves feines i de millorar els resultats productius i econòmics de les ja existents, dins una perspectiva de desenvolupament endògen.
Específic: Continuar amb el replantejament dels horts de Nouakchott per assegurar-ne la permanència ocupacional i les condicions higièniques i sanitàries. Muntar i equipar les instal·lacions per a la producció de bissap i derivats del peix. Proporcionar formació específica en bombes, generadors eòlics i molins de vent. Millorar la situació familiar i laboral de la dona.

Entitat contrapart

Cooperatives "Marhaba", "Croisant Rouge" i "Avia".

Finançador

A.E.C.I. Convocatòria I.R.P.F. 1.997

Accions

  1. Anàlisi de sòls i horts i reparació de canalitzacions.
  2. Selecció i millora de productes derivats de la carn.
  3. Instal·lació d’equipament per a l’elaboració de peix.
  4. Producció de derivats del peix, proves d’assecat de peix i demostracions a botigues.
  5. Construccions de derivats del bissap. Proves de derivats del bissap i demostracions.
  6. Recollida del nim i proves de producció d’insecticida ecològic
  7. Formació en gestió, comptabilitat i comercialització.
  8. Sala per a guarderia.

Beneficiaris

Directes: Agricultors, alumnes i treballadors de les capes desheretades de la societat. Dones cooperativistes, totes caps de les llars.
Indirectes: Unitats familiars dels beneficiaris directes i la societat mauritana en general, ja que pot ser un exemple per al futur.

Import total

113.870,46 €