Suport al Desenvolupament Rural Sostenible per al Bajo Lempa

Suport al Desenvolupament Rural Sostenible per al Bajo Lempa

El Salvador

Data inici - fi

01/05/98 - 30/03/99

Objectius

General: Millorar el nivell de vida dels cooperativistes i de les seves comunitats mitjançant l’enfortiment de les condicions per al desenvolupament sostenible de la producció agropecuària.
Específic: Capacitar els socis de les quatre cooperatives en l’ús de tècniques d’agricultura ecològica. Introduir dissenys productius cultivats amb tècniques agroecològiques. Millorar l’alimentació de les comunitats.

Entitat contrapart

CENCITA
Confederació de Federacions de la Reforma Agrària Salvadorenca (CONFRAS)
Cooperatives "Nancuchiname", "Ángela Montano", "La Maroma" i "Mata de Piña", de la regió del Bajo Lempa

Finançador

Ajuntament de Barcelona. Programa Barcelona Solidària. 1.998

Accions

  1. Capacitacions (vivers forestals; insecticides orgànics; ús de sòl; diversificació i rotació de cultius; abonaments verds; agroforesteria; cria d’aus; cria de porcs i formació de líders)
  2. Cura de parcel·les productives (preparació de sòls; fertilització i control de plagues; manteniment i control)
  3. Disseny de patis
  4. Formalització de comitès ambientals
  5. Establiment de vivers forestals; sembra i resembra d’espècies forestals

Beneficiaris

Directes: Cooperativistes de la regió del Bajo Lempa.
Indirectes: Famílies dels cooperativistes i les seves comunitats.

Import total

69.385,45 €