Curs de Postgrau en Agroecologia

Curs de Postgrau en Agroecologia

Nouakchott, Mauritània

Data inici - fi

01/12/97 - 01/12/98

Objectius

General: Proporcionar una formació d’acord a les veritables necessitats del país, en un sector en què actualment hi ha mancances, sense necessitat que hagin de sortir a l’estranger i aconseguir un efecte multiplicador pel tipus de població escollida.
Específic: Proporcionar formació actualitzada a tècnics superiors mauritans en el camp de l’agroecologia; millorar la producció agrícola i ramadera de les zones no irrigades; frenar la desertització deguda a un mal ús del ramat; ensenyar els mètodes de gestió de l’aigua.

Entitat contrapart

Ecole Normale Supérieure. ENS Nouakchott.

Finançador

A.E.C.I. Convocatòria Ordinària 1.997

Fons Català de Cooperació. Convocatòria 1.998

Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC 1.998

Accions

  1. Anàlisi de sòls i horts i reparació de canalitzacions.
  2. Selecció i millora de productes derivats de la carn.
  3. Instal·lació d’equipament per a l’elaboració de peix.
  4. Producció de derivats del peix, proves d’assecat de peix i demostracions a botigues.
  5. Construccions de derivats del bissap. Proves de derivats del bissap i demostracions.
  6. Recollida del nim i proves de producció d’insecticida ecològic.
  7. Formació en gestió, comptabilitat i comercialització.
  8. Sala per a guarderia.

Beneficiaris

Directes: Tècnics superiors en agricultura, biologia i afins.
Indirectes: Agricultors i ramaders del país.

Import total

46.506,32 €