Consolidació del teixit associatiu i productiu local del Bajo Lempa- 3a fase

Consolidació del teixit associatiu i productiu local del Bajo Lempa- 3a fase

Jiquilisco (Usulután), El Salvador

Data inici - fi

01/10/03 - 30/09/04

Objectius

General: Millorar la qualitat de vida de les comunitats del Bajo Lempa enfortint el seu teixit associatiu i productiu.
Específic: Reforçar les organitzacions de les comunitats a través de la formació de líders comunals i contribuir a l’enfortiment de grups de productors/es a través de crédits autogestionats i de desenvolupament de models de producció sostenibles.

Entitat contrapart

ADIBAL (Associació per al Desenvolupament Integral del Bajo Lempa) formada per: Cooperativa de dones "ACAMG", Cooperativa mixta "ACOOPACAMZ", Grup de productors "GPBL"

Finançador

Ajuntament de Barcelona. Programa Barcelona Solidària. Convocatòria 2.003

Accions

  1. Elaboració de pla de continuïtat en formació de Desenvolupament Comunitari
  2. Gestió de crèdits per a compra de ramat
  3. Ensilatge de pastures millorades
  4. Experimentació agrícola (jornades sobre plagues, cultius i reg; fertilització; comercialització de productes)
  5. Experimentació ramadera (capacitació sobre estabulació i lliure pastoratge; participació a fira ramadera)
  6. Seguiment i capacitació tècnica en maneig de bestiar d’engreix

Beneficiaris

Directes: 402 cooperativistes
Indirectes: Famílies dels cooperativistes i les comunitats en general

Import total

94.003,1 €