Formació d’oficis a Nouakchott (2000)

Formació d’oficis a Nouakchott (2000)

Nouakchott, Mauritània

Data inici - fi

01/05/00 - 31/12/00

Objectius

General: Contribuir a la creació d’unitats productives a petita i mitjana escala per millorar el nivell de vida i proporcionar ingressos a les zones urbanes marginals de Nouakchott.
Específic: Consolidar una sèrie d’unitats productives en l’àmbit de les tecnologies del cicle alimentari, amb capacitat d’autogestió i control tècnic, garantint-ne la viabilitat futura a través d’una cooperativa.

Entitat contrapart

Cooperativa "Marhaba"

Finançador

Fons Català de Cooperació. Convocatòria de l'Ajuntament de Badalona 1.999

Accions

  1. Impartir formació en aspectes tècnics i productius, d’organització, gestió, comptabilitat i comercialització
  2. Assessorar la cooperativa en higiene i sistemes de control de qualitat
  3. Rehabilitar i ampliar les instal·lacions productives
  4. Produir els derivats de la carn, el peix i el bissap
  5. Investigar millores de producció i noves tècniques d’elaboració
  6. Formalitzar contactes i acords amb els proveïdors per a garantir els subministraments
  7. Formalitzar i ampliar la xarxa de distribució i comerç
  8. Establir contactes amb comerciants exportadors i amb institucions del país
  9. Promoure que els beneficiaris dirigeixin la cooperativa

Beneficiaris

Directes: 100 dones entre cooperativistes i veïnes del barri
Indirectes: Famílies de les beneficiàries. Grup de dones que pertanyen a la cooperativa "Miftah el Khair" del barri d'"El Mina"

Import total

128.540,36 €