Formació d’oficis a Nouakchott (2003)

Formació d’oficis a Nouakchott (2003)

Nouakchott, Mauritània

Data inici - fi

01/02/03 - 30/11/03

Objectius

General: Contribuir a la creació d’unitats productives a petita i mitjana escala per millorar el nivell de vida i proporcionar ingressos a les zones urbanes marginals de Nouakchott.
Específic: Consolidar una sèrie d’unitats productives en l’àmbit de les tecnologies del cicle alimentari, amb capacitat d’autogestió i control tècnic, garantint-ne la viabilitat futura a través d’una cooperativa.

Entitat contrapart

Cooperativa "Marhaba"

Finançador

Generalitat de Catalunya. Institut Català de la Dona

Accions

  1. Impartir formació en aspectes tècnics i productius, d’organització, gestió, comptabilitat i comercialització
  2. Assessorar a la cooperativa en higiene i sistemes de control de qualitat
  3. Rehabilitar i ampliar les instal·lacions productives
  4. Produir els derivats de la carn, el peix i el bissap
  5. Investigar millores de producció i noves tècniques d’elaboració
  6. Formalitzar contactes i acords amb els proveïdors per garantir els subministraments
  7. Formalitzar i ampliar la xarxa de distribució i comercialització
  8. Establir contactes amb comerciants exportadors i amb institucions del país

Beneficiaris

Directes: 100 dones entre cooperativistes i veïnes del barri.
Indirectes: Famílies de les beneficiàries. Grup de dones que pertanyen a la cooperativa "Miftah el Khair" del barri d'"El Mina"

Import total

5.665,36 €