ODS 1. Fi de la pobresa

ODS 1. Fi de la pobresa

Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món.

Erradicar la pobresa extrema per a totes les persones a tot el món. Reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i infants de totes les edats que viuen en la pobresa. Posar en pràctica a nivell nacional sistemes i mesures apropiades de protecció social per a tothom. Garantir que tots els homes i les dones tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l'herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, inclòs el microfinançament. Reduir l'exposició i vulnerabilitat de les persones pobres davant desastres econòmics, socials i ambientals. Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al desenvolupament.

Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible explicats per l’ONUProjectes de Món-3 relacionats amb aquest ODS:

març 1, 2018

Millora de les condicions de venda de la producció camperola de Kadiolo – 2a fase

març 1, 2018

Millorar la governança i el desenvolupament econòmic local de la població de Méry amb enfocament de gènere (GOLDEGENMery)

febrer 1, 2018

Apoderament polític-econòmic de les dones del Departament de Podor (PAPEF-Podor)

 
desembre 1, 2015

Millora de les condicions de venda de la producció camperola de Kadiolo – 1a fase

agost 31, 2015

Acompanyament a cooperatives agrícoles femenines de la vall del riu Senegal

març 10, 2015

Contribució al desenvolupament durable del potencial agro-silvo-pastoral del Departament de Podor

març 1, 2014

Producció agrícola per a la seguretat alimentària dels més pobres de les regions de Brakna, Grogol i Guidimakha

gener 1, 2006

Consolidació del desenvolupament turístic i agrícola a Walata – 2a fase

gener 1, 2005

Recuperació i preservació del patrimoni cultural a Walata

desembre 12, 2003

Consolidació del desenvolupament turístic i agrícola a Walata – 1a fase

octubre 1, 2003

Consolidació del teixit associatiu i productiu local del Bajo Lempa- 3a fase

gener 15, 2003

Desenvolupament del turisme a Walata

gener 1, 2003

Consolidació del teixit associatiu i productiu local del Bajo Lempa – 2a fase

Català