ODS 17. Aliances per assolir els objectius

ODS 17. Aliances per assolir els objectius

Enfortir els mitjans d'execució i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Finances

Enfortir la mobilització de recursos interns per tal de millorar la capacitat nacional per recaptar ingressos. Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin totalment els seus compromisos en relació amb l'assistència oficial per al desenvolupament. Mobilitzar recursos financers addicionals. Ajudar els països en desenvolupament a aconseguir la sostenibilitat del deute a llarg termini.

Tecnologia

Millorar la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència, tecnologia i innovació i la possibilitat d'accedir-hi. Promoure el desenvolupament de tecnologies ecològicament racionals. Posar en ple funcionament el banc de tecnologia i augmentar la utilització de tecnologia instrumental, en particular de la TIC.

Comerç

Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, obert, no discriminatori i equitatiu. Augmentar de manera significativa les exportacions dels països en desenvolupament. Aconseguir la consecució oportuna de l'accés als mercats, lliure de drets i de contingents, de manera duradora per a tots els països menys avançats.

Qüestions sistèmiques

Augmentar l'estabilitat macroeconòmica mundial i millorar la coherència normativa i institucional per al desenvolupament sostenible, respectant el lideratge i el marge de cada país. Enfortir l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples interessats. Augmentar de forma significativa la disponibilitat de dades oportunes, fiables i d'alta qualitat, i aprofitar les iniciatives existents per elaborar indicadors que permetin mesurar progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible.


Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, explicats per l'ONUCatalà