ODS 5. Igualtat de gènere

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes.

Posar fi a totes les formes de discriminació i violència contra totes les dones i les nenes a tot el món en els àmbits públic i privat, incloses el tràfic i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació. Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge. Garantir l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius. Emprendre reformes que donin a les dones el dret als recursos econòmics en condicions d'igualtat.


Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible explicats per l’ONUProjectes de Món-3 relacionats amb aquest ODS: