ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles. Proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària. Augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a una planificació i gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans. Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. Reduir de forma significativa el nombre de morts i de persones afectades pels desastres. Reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats. Proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles.


Per saber-ne més: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible explicats per l'ONUProjectes de Món-3 relacionats amb aquest ODS:

desembre 1, 2018

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis – 2a fase

desembre 1, 2016

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis – 1a fase

desembre 1, 2015

Suport al Pla Municipal d’Oujda per al bon govern i una gestió sostenible de l’aigua

març 18, 2012

Contribució al desenvolupament del potencial agrícola i la valorització de terres conreables a Saint Louis

desembre 10, 2010

Gestió sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i periurbanes de les províncies de Quang Ning i Hanoi

setembre 1, 2008

Suport a la bona governança per al desplegament de polítiques públiques d’activació socioeconòmica de l’Oasi de Figuig

juny 1, 2007

Creació d’un espai de formació i difusió, tècnica i superior, i de recerca agro-silvo-pastoril sota la perspectiva d’un desenvolupament regional sostenible

maig 1, 2007

Disseny d’una estratègia de turisme sostenible i dinamitzadora de l’economia de Figuig com una estratègia de desenvolupament local

setembre 1, 2006

Enfortiment de la gestió municipal en medi ambient

gener 1, 2006

Millora de la productivitat agrícola mitjançant l’accés a l’aigua de reg i la rehabilitació de perímetres de cultiu – 3a fase

gener 1, 2006

Consolidació del desenvolupament turístic i agrícola a Walata – 2a fase

gener 1, 2005

Elaboració d’estratègia de cooperació en matèria d’aigua

gener 1, 2005

Recuperació i preservació del patrimoni cultural a Walata

octubre 5, 2004

Millora de la productivitat agrícola mitjançant l’accés a l’aigua de reg i la rehabilitació de perímetres de cultiu – 2a fase

desembre 12, 2003

Consolidació del desenvolupament turístic i agrícola a Walata – 1a fase

març 1, 2003

Millora de la gestió de residus sòlids urbans – 2a fase

gener 15, 2003

Desenvolupament del turisme a Walata

gener 1, 2003

Millora de la productivitat agrícola mitjançant l’accés a l’aigua de reg i la rehabilitació de perímetres de cultiu – 1a fase

març 26, 2001

Millora de la gestió de residus sòlids urbans – 1a fase

gener 1, 2001

Programa de capacitació i compra d’unitat mòbil per a ràdio

gener 1, 2001

Suport a la valorització de residus orgànics del mercat municipal

novembre 1, 2000

Millora de la recollida de deixalles sòlides urbanes

novembre 1, 1999

Desenvolupament agrícola integral de l’oasi de Figuig

novembre 1, 1999

Desenvolupament agrícola ramader de la ribera del riu Senegal

juny 1, 1999

Suport a la gestió integral de residus sòlids urbans

març 1, 1999

Reactivació de les comunitats costaneres d’Usulután afectades per l’huracà Mitch

Català