Millora de la recollida de deixalles sòlides urbanes

Millora de la recollida de deixalles sòlides urbanes

Quezaltepeque (Departament de La Libertad), El Salvador

Data inici - fi

01/11/00- 30/07/02

Objectius

General: Desenvolupar un model de Gestió de les Deixalles Sòlides Urbanes ambientalment, socialment i econòmicament sostenible al municipi de Quezaltepeque.
Específico: Millorar la recollida de Deixalles Sòlides Urbanes a Quezaltepeque.

Entitat contrapart

Alcaldia de Quezaltepeque
Unitat Ecològica Salvadorenca (U.N.E.S.)

Finançador

A.E.C.I. Convocatòria Ordinària 2.000
SETEM Gavà 2.000

Accions

  1. Formació dels treballadors del servei de recollida de forma adequada per realitzar amb eficiència la seva feina i perque siguin promotors ambientals
  2. Implementació del nou sistema de recollida de residus
  3. Realització d'un correcte manteniment de les infraestructures del servei de recollida
  4. Realització de tallers participatius amb les principals forces vives del municipi sobre el problema de la gestió de residus
  5. Realització d'una campanya de sensibilització ambiental dirigida a tots els àmbits de la població
  6. Constitució d'una unitat ambiental

Beneficiaris

Directes: 26.500 habitants de l'àrea urbana del municipi. L'alcaldia del municipi. Alumnat de la Universitat d'Agronomia i d'Ecotecnologia d'El Salvador.
Indirectes: Altres alcaldies i organitzacions mediambientals.

Import total

346660,94 €