Desenvolupament juvenil al Caucas amb poblacions refugiades

Desenvolupament juvenil al Caucas amb poblacions refugiades

Bakú, rodalies de Bakú. Azerbaidjan

Data inici - fi

01/01/01 - 30/04/02

Objectius

General: Fer un examen i una acció de sensibilització sobre la situació de les comunitats de refugiats i desplaçats de la regió del Caucas.
Específic: Obtenir informació sobre les activitats de les organitzacions juvenils locals i sobre aquelles que treballen amb refugiats. Preparar un projecte d’intercanvi i realització d’una campanya de sensibilització sobre la situació dels refugiats víctimes del conflicte de Nagorno-Karabakh.

Entitat contrapart

Consell de la Joventut d'Azerbaidjan (NAYORA)

Finançador

Secretaría General de Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud. 2.000

Accions

  1. Facilitar la creació d’un grup de coordinació per a la futura activitat
  2. Facilitar l’intercanvi d’experiències amb organitzacions juvenils de refugiats a la regió
  3. Millorar el coneixement de la feina de la UE en aquesta part del món i informar sobre les acciones del programa "Joventut"

Beneficiaris

Directes: Joves refugiats de l’Azerbaidjan pertanyents a organitzacions juvenils i organitzacions juvenils de països de la UE.

Import total

4.000 €