Projecte PAPEF – Podor

El projecte PAPEF-Podor


El projecte 'Apoderament polític-econòmic de les dones del Departament de Podor (PAPEF - Podor)', finançat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), té com a objectiu general promoure positivament l'apoderament polític-econòmic de les dones del Departament de Podor (Senegal).

Com a objectius específics, el projecte busca, d'una banda, augmentar les capacitats de governança dels i les electes locals d'aquest departament i, d'altra banda, reforçar les capacitats i els recursos de la població del municipi de Méry, a través de l'acompanyament en activitats productives, nutricionals i de transformació de productes locals i la millora de l'accés a l'aigua potable.

Avaluació inicial i avaluació d'impacte


El projecte inclou una avaluació inicial a cadascun dels 22 municipis del departament de Podor i, en finalitzar, una avaluació d'impacte de les formacions realitzades sobre la gestió de la política pública local.

Ambdues avaluacions han estat realitzades en associació amb el grup de recerca LASPAD (Laboratoire d'Analyse des Sociétés et Pouvoirs / Afrique - Diasporas) de la Universitat Gaston Berger de Saint Louis, i es poden consultar tot seguit:
LASPAD_informe_cat

Experiència controlada de capacitació dels i de les representants electes i agents territorials del departament de Podor

2019 // Investigació-acció en 22 municipis del departament de Podor per determinar la seva situació de referència pel que fa a la governança democràtica, al desenvolupament local i a la participació efectiva de les dones en els processos de decisió.
LASPAD_informe fase3_cat

Avaluació dels efectes de la formació dels i de les representants electes i agents territorials del departament de Podor

2020 // Informe que presenta els resultats de l’experiència de capacitació dels i de les representants electes i agents territorials de nou municipis del departament de Podor pel que fa al seu nivell de competència, i també pel que fa a la mobilització d’aquestes competències en l’exercici dels seus càrrecs.

Igualtat de gènere i Llei de la paritat


El paisatge institucional i polític del Senegal, en què s'engloba el projecte, està marcat per la Llei de la paritat, que persegueix la representació paritària i l'autonomia de les dones en el si de les institucions polítiques.

En aquest context, el projecte inclou un recull bibliogràfic sobre polítiques d'igualtat de gènere al Senegal i l'Àfrica de l'oest i, coincidint amb el 10è aniversari de l’aprovació de la Llei de la paritat, va celebrar el seminari web "La paritat en la política municipal Catalunya-Senegal", que es pot reproduir a continuació:

Català