setembre 1, 2015

Promovent la cultura de l’avaluació de les polítiques públiques des d’una perspectiva de gènere i un enfocament en Drets Humans a la regió de l’Oriental

agost 31, 2015

Acompanyament a cooperatives agrícoles femenines de la vall del riu Senegal

març 10, 2015

Contribució al desenvolupament durable del potencial agro-silvo-pastoral del Departament de Podor

març 1, 2014

Producció agrícola per a la seguretat alimentària dels més pobres de les regions de Brakna, Grogol i Guidimakha

març 18, 2012

Contribució al desenvolupament del potencial agrícola i la valorització de terres conreables a Saint Louis

desembre 10, 2010

Gestió sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i periurbanes de les províncies de Quang Ning i Hanoi

setembre 1, 2006

Enfortiment de la gestió municipal en medi ambient

gener 1, 2005

Elaboració d’estratègia de cooperació en matèria d’aigua

març 26, 2001

Millora de la gestió de residus sòlids urbans – 1a fase

Català