Secundària

La proposta d'acció educativa que l'àrea d'educació de la Fundació Món-3 i l'Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona hem programat per als i les joves de Secundària es denomina «Jove... solidari. I tu què en penses?».

El Programa s'integra dins de la pràctica d'acció d'educació per al desenvolupament, on a partir d'una proposta integrada, taller experiencial amb el professorat, material pedagògic, exposicions i activitats amb l'alumnat, es pretén acompanyar els i les joves en la vivència de la complexitat del món, amb l'objectiu que trobin camins de reflexió on aconsegueixin bases per al seu creixement personal i de grup, així com eines d'acció per transformar partint de la seva experiència.

També creiem molt important compartir un espai de reflexió amb els grups docents, que ens porti a una visió àmplia de la pràctica educativa en el marc de l'educació per al desenvolupament.

Com s'estructura el Programa?

1.- Recepció d'informació detallada del Programa al centre.

2.- Visita al centre per programar conjuntament amb l'equip docent el tipus d'acció que s'hi realitzarà.

3.- Acció educativa amb el professorat amb l'objectiu de compartir eines, i aclarir i posar en comú conceptes del Programa. S'estructura en dues sessions:

  1. Taller experiencial on compartim la nostra proposta amb de Programa: quins són els materials i les activitats, i com aquestes es poden integrar en la pràctica educativa del centre.
  2. Sessió de valoració de les accions realitzades al centre escolar.
4.- Material pedagògic. La proposta de material que el programa ofereix per treballar amb l'alumnat és:

  1. Test de la solidaritat.
  2. CD «Una única Tierra»
  3. Crèdit variable «Un món plural i divers»
  4. Guia pedagògica
5.- Acció amb l'alumnat i educadors de Món-3:

  1. Recorregut «La dimensió desconeguda»
  2. Xerrada «Jove... solidari. I tu què en penses?»
  3. Dinàmiques: Resolució de conflictes, Dinàmica de les Migracions, Pensa un desig i Ludoteca.
Els centres podran realitzar un paquet d'activitats gratuïtes, tenint en compte les seves necessitats docents i la proposta del Programa.
Català