El món del segle XXI ofereix unes terribles asimetries entre riquesa i pobresa, seguretat i conflictes, progrés i deteriorament ambiental, etc. La globalització econòmica ha afectat irremissiblement altres àmbits de l’existència social, configurant definitivament un sistema econòmic mundial en què les bretxes entre els seus centres i les seves perifèries no semblen sinó reproduir-se eternament.

En aquest context de desigualtat econòmica, social i territorial, el desenvolupament i la cooperació, tot i que en contínua transformació per adaptar-se als nous temps, segueixen sent dos pols de referència en qualsevol discurs estratègic de futur, si és que aquest futur ha de ser possible per a tota la humanitat.

Aquest títol propi de la Universitat de Barcelona (60 crèdits ECTS), organitzat conjuntament amb la Fundació Món-3 i la Fundació Solidaritat UB, pretén seguir formant, com ho ha fet des de 1989, especialistes que puguin intervenir directament en la construcció d’unes estratègies de desenvolupament i unes relacions de cooperació que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa, esperançador per a les generacions futures i necessàriament diferent de l’actual.

De gener de 2023 a juliol de 2024

Dimarts, dijous i un divendres al mes, 18 – 21:30 h, a la Facultat d’Economia i Empresa UB

Preinscripció fins al 30 de novembre de 2022