Formació i educació pel desenvolupament

Publicacions

Amb l'edició de publicacions Món-3 vol posar a disposició del públic en general, tant el resultat de determinades investigacions com textes divulgatius que puguin ajudar a comprendre millor el món en que vivim. La major part de les publicacions editades es poden descarregar des d'aquesta pàgina.

Situació dels drets de les dones a la vall del riu Senegal

En un context marcat per les pràctiques discriminatòries, dificultats d’accés a l’educació, la salut, el treball, l’herència o la propietat per a les dones, en relació a les desigualtats de gènere, un equip multidisciplinar d’investigadors/es de la Universitat Gaston Berger de Saint Louis – a través del Grup d’Estudi i Gènere Investigació i Societat- analitza la situació dels drets econòmics, socials i culturals de les dones de Senegal i Mauritània, concretament al departament de Podor (Mery i Medina Ndiathbé), al Senegal, i a la regió de Brakna (Aéré M’Bar i Bababé), a Mauritània. Aquest estudi es du a terme en el marc del projecte “Acompanyament a cooperatives agrícoles femenines de la vall del riu Senegal per l’apoderament i valorització del seu treball vers la sobirania alimentària” (2015-2016), dirigit per la Fundació Món-3 i finançat per l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

La globalització neoliberal a El Salvador: Una anàlisi dels seus impactes i implicacions

Autor: Raúl Moreno Economista, catedràtic de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador i president del Centro para la Defensa del Consumidor de El Salvador
Primera edició, Barcelona, Desembre 2004

Presentació: Als mitjans de comunicació, i davant l'opinió pública, la globalització o mundialització s'ha convertit en "el" tema dels nostres dies. Suposa un canvi a les normes de joc econòmic amb unes implicacions socials i polítiques de molt gran abast.

La cooperació no gubernamental catalana a Nicaragua i El Salvador enfront els impactes de la globalització

Una reflexió crítica sobre les estratègias adoptades amb els Acords de Pau.

Autor: Guillem Galofré, Núria Mercader, Victoria Planas, Investigadores Primera edició, Barcelona, Juny 2005

Presentació: La cooperació per al desenvolupament amb Nicaragua i El Salvador ha estat una constant de organiztacions no gubernamentales catalanes des del triomf de la Revolució Sandinista a Nicaragua i des de la firma dels Acords de Pau a El Salvador, que van suposar la fi a una llarga guerra civil. Aquesta cooperació, no obstant ha sofert moltes vicisituts i vint anys després d'haver-se iniciat era necessària una reflexió crítica que poguès permetre reorientar errors i obrir nous camins.

La globalització neoliberal a Nicaragua. Una anàlisi dels seus impactes i implicacions

Autor: Javier Calderón Raya, Investigador, DESS Crises: intervencions humanitaires et actions de développement, de l'Institut d'Études du Développement Economique et Social de Paris I, Panteón-Sorbonne
Primera edició, Barcelona, Desembre 2004

Presentació: Als mitjans de comunicació, i davant l'opinió pública, la globalització o mundialització s'ha convertit en "el" tema dels nostres dies. Suposa un canvi a les normes de joc econòmic amb unes implicacions socials i polítiques de molt gran abast, entre les que destaca l'accentuació de les desigualtats a l'àmbit planetari i a l'interior de les diferents societats. Aquesta feina vol descriure les circumstàncies que han acompanyat la inserció de Nicaragua a l'economía mundialitzada actual, en relació, entre d'altres factors, amb el desplegament d'una sèrie de projectes de "cooperació" regional per part dels Estats Units (ALCA, Plan Puebla-Panama, etc.) a tota Amèrica Llatina.

EL Magreb del S. XXI

Autor: Autosr: Alberto López Bargados, profesor de Antropologia de la Universidat de Barcelona, Yolanda Aixelà, profesora de Antropologia de la Universidad de Alicante
Primera edició, Barcelona, Desembre 2003

Presentació: Més enllà de la proximitat cotidiana i la historia compartida, els succesos que han passat en el món a partir dels atemptats de l'11 de Setembre a Nova York, amb la succesió de guerres, invasions i més atemptats, han fet que la opinió pública occidental hagi tingut notícia de l'existència del món àrab i musulmà i s'hagin hagut d'interessar. En el nostre cas, el Magreb, representa la part més propera d'aquest món que s'extèn des de l'oceà Atlàntic fins el Pacífic, atravessant tota l'Àfrica i Euràsia. Donar-lo a conèixer de manera comprenssible en els seus múltiples aspectes és l'objetiu d'aquest llibre que, a més, mostra el treball realitzat per Món-3 en els últims anys als països del Magreb.