Secundària

La proposta d'acció educativa que l'àrea d'educació de la Fundació Món-3 i l'Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona hem programat per als i les joves de Secundària es denomina Jove ... solidari? I tu, qué en penses?

El Programa s'integra dins de la pràctica d'acció d'educació pel desenvolupament on a partir d'una proposta integrada, taller experiencial amb el professorat, material pedagògic, exposicions i activitats amb l'alumnat, pretén acompanyar els i les joves a la vivéncia de la complexitat del món en qué vivim, amb l'objectiu que trobin camins de reflexió on aconsegueixin bases per al seu creixement personal i de grup així com eines d'acció per a transformar partint de la seva experiéncia.

També creiem molt important compartir un espai de reflexió amb els grups docents, que ens porti a una visió àmplia de la pràctica educativa en el marc de l'educació pel desenvolupament.

Com s'estructura el Programa?

Rebreu la informació al vostre centre Mitjançant la Fundació Món-3 o el vostre Ajuntament, rebreu la convocatòria del Programa i la informació detallada del que ofereix el Programa Jove ... solidari? I tu, qué en penses?

Visita als centres on es programarà conjuntament amb l'equip docent el tipus d'acció que es realitzarà al centre.

Acció educativa amb el professorat Amb l'objectiu de compartir eines, aclarir i posar en comú conceptes del Programa. S'estructura en dues sessions:

  1. Taller experiencial on compartim la nostra proposta amb el Programa Jove...solidari? I tu, qué en penses? Quins són els materials, les activitats i com aquestes es poden integrar en la pràctica educativa del centre.
  2. Sessió de valoració de les accions realitzades al centre escolar.

Material pedagògic: La proposta de material que el programa ofereix per treballar amb l'alumnat és:

  1. Test de la solidaritat que el podeu trobar fent clic aquí
  2. CD-Rom Una Única Terra
  3. Crédit variable Un món Plural i Divers (Els materials són gratuïts per els centres educatius)
  4. Guia pedagògica (en procés d'elaboració)

Acció amb l'alumnat i educadores de Món-3:

  1. Recorregut "La dimensió desconeguda"
  2. Xerrada Jove... Solidari? I tu, qué en penses?
  3. Dinàmiques: Resolució de conflictes, Dinàmica de les Migracions, Pensa un desig i Ludoteca.
Els centres podran realitzar un paquet d'activitats gratuïtes tenint en compte les seves necessitats docents i la proposta del Programa