Objectius

1- Compartir espais de reflexió on adonar-nos de com el model de desenvolupament imperant afecta a les seves vides.

  • Qüestionar el model de desenvolupament imperant (mundialització del capitalisme com a model hegemònic), analitzant com aquest afecta a la vida de les persones, com porta a un repartiment injust de la riquesa, del poder, a grans costos socials (injustícia socials, explotació, falta de drets, etc..) i mediambientals (posa en perill la vida a la terra).
  • Potencià canvi de mentalitat en relació el model de desenvolupament i les seves implicacions

2- Acompanyar una vivència educativa, que promogui el desig de gaudir de la trobada amb un mateix, amb els altres i amb el món.

  • Proposar models alternatius on el respecte a la vida sigui el vertader gestor del model humà.
  • Preparar per a participar activament en la vida de les nostres societats, potenciant i donant eines per a l'acció transformadora individual i grupal.

3- Incidir en el món educatiu i en l'educació de les nenes, nens, joves, adults i, als que adrecem les nostres accions.

  • Consciència sobre els continguts relacionats amb l'educació al desenvolupament segons les edats i públics als que ens adrecem.