Memoria d'activitats

Breu memòria d'accions realitzades per l'Àrea d'Educació de Món-3

Programa de Primària i secundària Una única Terra un Planeta per a Tothom.

Programa educatiu d'activits interculturals. 1993- 1998.
Al llarg d'aquests cinc anys s'han dut a terme més de 2.500 activitats adreçades a centres de primària i secundària. Hi ha participat en aquest periode més de 75.000 nens i joves.

Programa educatiu per a primària Viatge pels colors de la ciutat

Programa d'acció educativa on els treballen els valors,actituds i continguts de l'educació pels desenvolupament dels cins als 12 anys. 1998-2002.
Al llarg d'aquest quatre anys s'han realitzat més de 1200 activitats, on hi ha participat més de 36000 nenes i nens de difetents centres de primària de Catalunya.

Programa educatiu per a secundària Joves solidari? I tu que en pensen.

Programa d'acció educativa on es treballen els valors, actituds i continguts de l'educació pel desenvolupament per a joves de 12 als 18 anys. 1998-2002.
Al llarg d'aquest quatre anys s'han realitzat més de 1000 activitats, on han participat més de 30000 joves de diferents centres de secundària de Catalunya.

Programa per a gent gran Gent Gran i Tercer Món, Dues vegades solidaritat

Programa de sensibilització en relció als temes de relacions nord-sud adreçat a la gent gran de diferents casal de gent gran catalans. 1993-2002.
Al llarg d'aquests nou anys s'han realitzat activitats a mes de 55 casals de gent gran amb un total de més de 300 activitats on han participat més de 15.000 persones grans. - 1er curs d'Aproximació al Tercer Món per a gent gran 1995. 60 assistens al curs
- 2on curs s'Aproximació al Tercer Món per a gent gran 1997. 60 assistens al curs

Programes de sensibilització generals

Al llarg d'aquests nou anys s'han realitzat accions de sensibilització:

  • Setmanade la diversitat al Districte de l'Eixample 1995
  • Una única terra un planeta per a tothom Programa de sensibilització al Districte de l'Eixample.1995
  • Sant Marti Solidaria. 1996
  • Fira de Gava Solidària. 1997
  • Setmana solidari a Sant Feliu. 1997
  • Masquefa Solidaria. 1998.
  • Joves solidaris, Joves del es Corts
    Aquestes activitats tenen un carácter multitudinari es difìcil contabilitzar el públic assisten.