Desenvolupament de l'alumne

Què entenem per desenvolupament?

Desenvolupament és el procés d’augmentar les capacitats humanes.
Les capacitats són els recursos que tenim per a poder viure dignament i desenvolupar-nos social, econòmica i políticament. Sentim fortes interrelacions entre el desenvolupament individual i el desenvolupament humà dels pobles del món. Creiem en el valor d’educar a persones conscients, compromeses, responsables amb la seva vida i de retruc és inevitable que aquesta consciència individual tingui efectes globals.


Capacitats fonamentals per el desenvolupament

 1. La seguretat bàsica

  . És relaciona amb la seguretat i confiança amb l'entorn. Amb els vincles que s'estableixen i amb la realitat social i històrica.
 2. L’equilibri afectiu

  El valor a treballar és la serenitat; actitud enfront de la realitat, que permet valorar objectivament les qüestions que se’ns plantegen.
 3. La saviesa

  És el talent per  fer les preguntes adequades i trobar les bones respostes. La saviesa no és un saber teòric, sinó un saber pràctic, es dirigeix a l’acció
 4. La valentia

  Cal sentir-la des de la doble vessant : El coratge d'emprendre i el coratge de perseverar. La valentia consisteix en no deixar de fer tot i la dificultat que comporta l'acció.
 5. La diligència

  Actuar amb intel·ligència . La paraula diligència ve del verb diligere que significa estimar. La diligència és l’activitat pròpia de l’amor.
 6. L' autonomia responsable

  És sentir-se autor de la pròpia vida, independent, ser lliure. No entenem la llibertat com fer el que vull. Ser lliure es saber que cal escollir i ser responsable del que fas.
 7. Creativitat

  És fer alguna cosa valuosa que no existia. La creativitat està directament relacionada amb la resolució de problemes. La creativitat es relaciona amb la generositat i la felicitat que acompanya tota activitat productiva escollida.
 8. La Alegria

  És la gran experiència positiva i de plenitud. Augmenta les possibilitats i capacitats dels éssers humans. L'alegria està associada a l'activitat, font d'energia per a l'acció.
 9. La sociabilitat

  Suposa una actitud per a la convivència, els altres poden ser una font de satisfacció. La sociabilitat suposa  l’acceptació que no podem viure sense els demés. Tots necessitem estar acaronats per una càlida ret social.
 10. Compassió empatia

  Sentir-se afectat per el dolor dels demés. Es el fonament de la solidaritat. No és sols un sentiment, és un hàbit operatiu de ella surt la col·laboració, l’ajuda, el consol.
 11. El respecte

  És el sentiment adequat cap a tot lo valuós. Necessitem respectar i ser respectats. La nostra forma de viure es basa en el reconeixement que els demés fan de la nostra dignitat.
 12. Sentit de la justícia

  El sentit de la justícia es dona espontàniament en els nens, que saben diferenciar entre una transgressió d’un reglament a la transgressió de la justícia.
 13. Participació-Cooperació

  Passar a l’acció transformadora conjunta, unificar    esforços i plantejar solucions consensuals a situacions d’injustícia Social.
 14. Responsabilitat

  Amb la nostra vida i en la vida dels altres. És important  tenir present la nostra responsabilitat amb el model de desenvolupament imperant i hegemònic.
 15. El sentit de l'humor

  Que ens permet prendre en serio les coses series i riure de totes les demés, fins i tot de nosaltres mateixos.