Cooperació pel desenvolupament

Els projectes de cooperació que du a terme Món-3 pretenen contribuir a enfortir la societat civil i les organitzacions populars dels països del denominat Tercer Món, afavorint els processos de canvi i transformació de la societat d'aquests països cap a formes d'organització social, política i econòmica més justes, democràtiques i igualitàries i , en fi, contribuir a promoure un desenvolupament sostingut i sostenible d'aquests pobles.

Agricultura i desenvolupament rural

Amb l'objectiu de contribuir a la Sobirania Alimentària de les poblacions, Món-3 realitza projectes i programes desenvolupats dins del sector de Desenvolupament Rural i Agricultura emfatitzant la visió de desenvolupament sostenible i autonomia dels pobles.

Gestión Medioambiental

Només podem entendre el desenvolupament sostenible, sigui quin sigui el seu àmbit, a través d'un ús racional dels recursos naturals així com la seva protecció i conservació. En cadascuna de les intervencions, accions, projectes i programes Món-3 dona una importància cabdal a la dimensió ambiental.

Turisme sostenible i cooperació cultural

Món-3 treballa el turisme sostenible com a una eina útil per a reduir la pobresa econòmica als països del Sud, oferint possibilitats de desenvolupament i treball, tot respectant l’entorn natural i les cultures diverses. A través de la cooperació cultural es pretén la recuperació i gestió del patrimoni cultural per tal d’afavorir el desenvolupament de les capacitats culturals així com la preservació de les identitats i diversitat cultural.

Foment de la Pau

Entenem que el foment de la pau requereix una intervenció continuada i diversa, adreçada al desenvolupament i promoció d'una cultura de pau que predomini en les relacions entre les persones i els pobles.