més projectes realitzats:

Senegal/ Mauritània

Programa Creació d'un espai de formació i difusió, tècnica i superior, i d'investigació agro-silvo-pastoril sota la perspectiva d'un desenvolupament regional sostenible

Marroc

Millora de les condicions de vida de les dones de l'Oasi de Figuig.

Marroc

Programa Suport a la bona gobernanza de la Municipalitat de Figuig per contribuir al desplegament de les seves polítiques públiques relatives a l'activació socioeconòmica de l'Oasi de Figuig

Senegal

Suport a les capacitats de govern i tecnològiques d'agrupacions de dones en l'entorn peri i semiurbano de Dakar

Senegal

Millora de les condicions de vida de les dones de l'Oasi de Figuig