Foment de la Pau

Món-3 treballa en el foment de la pau des d'una doble perspectiva:

  • Cultura de pau i educació per a la pau a través de iniciatives com: Cursos per a la formació en resolució de conflictes, cultura de pau i moviments per la pau, així com activitats d'educació per a la pau
  • Construcció de pau i seguretat humana a través de projectes de cooperació al desenvolupament amb comunitats afectades per conflictes armats de naturalesa bàsicament civil i social que provoquen tensions regionals i molta injustícia social, concretament a Palestina, Colòmbia i Sàhara Occidental.

Entenem doncs, que el foment de la pau requereix una intervenció continuada i diversa, adreçada al desenvolupament i promoció d'una cultura de pau que predomini en les relacions entre les persones i els pobles, cultura de pau que es defineix pel respecte a la dignitat humana i el rebuig de la violència en qualsevol de les seves formes.

Projectes realitzats:

Azerbaiján

Desenvolupament juvenil a Poblacions Refugiades

Colòmbia

Prevenció del Desplaçament i Neutralització del Conflicte Armat

Marroc

Jornades de la Dona i la Salut al Marroc