Qui Som

Món-3 és una organització no governamental que es va constituir l'any 1985 en diverses facultats de la Universitat de Barcelona amb l'objectiu de dur a terme accions, des del món universitari, adreçades a:

a) promoure la solidaritat amb els pobles i moviments populars de l'anomenat "Tercer Mòn", b) sensibilitzar la nostra societat sobre la seva responsabilitat en el manteniment d'un sistema econòmic a nivell mundial que, en el seu estadi actual de mundialització, aprofundeix les injustícies i desigualtats entre pobres i rics, tant a nivell global, com a l'interior de cadascún dels països, c) i emprendre accions de cooperació amb organitzacions i institucions d'aquests pobles adreçades a afavorir transformacions socials i econòmiques en el camí d'un desenvolupament humà durable i sostenible

A Món-3 plantegem una alternativa crítica de solidaritat perquè pensem que les raons de la pobresa i el subdesenvolupament es troben en el mateix funcionament del sistema capitalista mundial, expansiu i excloent, de manera que només un canvi profund i estructural en aquest sistema poden treure de la fam i la pobresa els milions i milions d'essers humans que, avui, la pateixen.

La nostra lectura del paper de la Universitat en el món es resumeix perfectament en la següent cita d'Ignacio Ellacuría: "Suele decirse que la Universidad debe ser imparcial. Nosotros creemos que no. La Universidad debe pretender ser libre y objetiva, pero la objetividad y la libertad pueden exigir ser parciales. Y somos parciales a favor de las mayorías populares porque son injustamente oprimidas y porque en ellas, negativa y positivamente, está la verdad de la realidad."