Món-3, una alternativa crítica de solidaridat

A Món-3 plantegem una alternativa crítica de solidaritat perquè pensem que les raons de la pobresa i el subdesenvolupament es troben en el mateix funcionament del sistema capitalista mundial, expansiu i excloent, de manera que només un canvi profund i estructural en aquest sistema poden treure de la fam i la pobresa els milions i milions d'essers humans que, avui, la pateixen.

Cooperació

Projectes de desenvolupament rural, gestió mediambiental, recuperació i preservació del patrimoni cultural, turisme sostenible, construcció de pau i enfortiment de la socitat civil, que es porten a terme a Colòmbia, Marroc, Mauritània, Senegal i Palestina.

Formació i Investigació

Màster "Globalització, Desenvolupament i Cooperació" de 400 hores lectives (possibilitat de realitzar només un Postgrau de 180 hores) Cursos amb reconeixement de crèdits per la Universitat de Barcelona, seminaris i conferències sobre aspectes sectorials o regionals.

Educació al Desenvolupament

Programes d'actuació a escoles i instituts que comprenen: tallers, exposicions i altres activitats amb infants i joves; formació del professorat; edició de materials educatius –contes, jocs.