Formació d'oficis a Noaukchott

Nouakchott, Mauritania

Data inici / fi:

01/05/99 - 30/06/00

Objectius:

General: Contribuir a la creació d’unitats
productives a petita i mitjana escala com a millora dels nivells de vida i dels ingressos a les zones urbanes marginals de Nouakchott.t
Específic: Consolidació d’una sèrie d’unitats productives – a l’àmbit de les tecnologies del cicle alimentari  - amb capacitat d’autogestió i control tècnic, assegurant-ne la seva  sustentabilitat futura a  través d’una organització cooperativa.

Accions:

  1. Impartir formació tècnica i productiva, d’organització, gestió, comptabilitat i comerç
  2. Assessorar en mètodes d’higiene i control de qualitat de productes
  3. Ampliar les instal.lacions productives
  4. Produir derivats de peix, carn i bissap
  5. Investigar millores de productes i tècniques d’elaboració
  6. Establir contactes i acords amb potencials subministradors per assegurar matèries primeres per l’elaboració de productes
  7. Establir red de comercialització i distribució
  8. Establir contactes i relacions amb institucions del país o estrangeres
  9. Millorar l’actual model d’assecador solar
  10. Estudi de mercat per exportació

Beneficiaris:

Agricultors, alumnes i treballadors de les capes desheretades de la societat.
Dones cooperativistes, totes caps de les llars.

Entitat contrapart:

Cooperativa "Marhaba"

Finanšador:

A.E.C.I. Convocatòria I.R.P.F. 1.998

Import total:

110480,04 €