© Fotografia Alfons Rodríguez

Exposició: Walata, la ciutat de les caravanes

L'exposició "Walata: la ciutat de les caravanes", organitzada per la Fundació Solidaritat UB i la Fundació Món-3, vol donar a conèixer la riquesa i la complexitat de les tradicions culturals d'aquesta petita ciutat, situada a l'extrem sud-oriental de la República Islàmica de Mauritània, al bell mig del vast desert del Sàhara. Enclavada en una de les rutes caravaneres més importants que antigament travessaven el desert i amb una tradició arquitectònica única en el seu gènere, Walata constituïa fins fa poc un veritable centre de producció literària, un oasi d'erudició en el qual recalaren savis i alumnes de bona part de Dhar al-Islam, del món musulmà. Aquestes i altres raons van donar celebritat a Walata, per la qual cosa volem donar testimoni de l'antiga esplendor de què va gaudir aquesta ciutat mitjançant una mirada atenta sobre la situació que viu en el present.

Al mateix temps, aquesta exposició ens brinda l'ocasió d'aproximar els espectadors a la realitat contemporània d'un dels països més singulars i desconeguts de l'Àfrica occidental: Mauritània, bressol, entre altres peculiaritats, del moviment dels almoràvits i veritable pont de comunicació entre l'Àfrica blanca i l'Àfrica negra. En aquest país, l'experiència sobre el terreny de la Fundació Món-3 comprèn ja un període de dotze anys, al llarg del quals s'han promogut diferents projectes de cooperació per al desenvolupament en diverses regions. Des de l'any 2001, i en cooperació amb la Fondation pour la Sauvegarde des Villes Anciennes de la Mauritanie i amb el Ministeri de Cultura de Mauritània, i a l'empara de la UNESCO, la Fundació Món-3 participa en la tasca de conservació i divulgació del patrimoni històric i cultural de la ciutat de Walata. Aquesta exposició, inclosa en el marc dels projectes de cooperació que tenen per objecte Walata, pretén proporcionar a l'espectador algunes claus que li permetin comprendre el valor d'aquest patrimoni únic en el món, i mostrar les dificultats amb les quals s'enfronta la seva conservació.

Des del 2001, i en cooperació amb la "Fondation pour la Sauvegarde des Villes Anciennes de la Mauritanie" i amb el Ministeri de Cultura de Mauritania, i la UNESCO, la Fundació Món-3 participa en les tasques de conservació i divulgació del patrimoni históric i cultural de la ciudat de Walata. Aquesta exposició, inclosa en el marc dels projectes de cooperació a Walata, preten proporcionar algunes claus a l'espectador que li permetin comprendre el valor d'aquest patrimoni únic al món i mostrar les dificultats amb les quals s'enfronta la seva conservació.

ESTRUCTURA DE L'EXPOSICIÓ

L' exposició està estructurada en cinc cubs de 3m. x 3m. x 3m.
La dimensió de la sala d'acollida ha de ser com a mínim de 150 m2

Material gràfic:

  • Fotos: 45
  • Mapes y esquemes: 5
Objectes:
  • 19 (distribuits en vitrines)
  • 1 reproductor d'audio: CD de Maaluma
  • 1 reproductor de video sobre pantalla gran

Per a més informació:
Món-3, Av. Diagonal 690
Telf. 93 402 43 25