Metodología

La nostra pràctica metodològia es resumeix en aquest esquema :

1. SENTIR    INFORMAR    FORMAR
2. PENSAR    CONCIENCIAR    NOMBRAR
3. ACTUAR    TRANSFORMAR    CONSTRUIR

1.- Partim del sentiment, intentem arribar a les menes, els nens i els joves a partir dels seus sentits, possant-los a elles i ells en el centre de les nostres accions, ells i les seves vides han estat els verdaders protagonistes. Des d'un enfoc socióafectiu, vivint en primera persona les diferents realitats que el món ens planteja. Volem que aquesta pressa de contacte amb la realitat informes als nens i joves, que els hi doni eines per construir un critei propi potenciant el desig de saber, en definitiva de formar-se.

2.- El seguent moment de la nostra proposta metodològica ha estat el pensament, la reflexió propiciada pel pensament és el camí cap el descobriment inductiu que sorgeix de l'experiència del grup. Hem d' intentar conduir aquesta reflexió individual i col.lectiva cap a la concienciació i el compromis, moment on els nens i joves expresin les seves vivències i opinions que desenvolupin la seva capacitat de dialeg i anàlisi de les situacions, que siguin capaços d'elaborar les seves propies normes, reflexionin sobre els problemes que genera la convivència, possant-se en el lloc de l'altre. Es a dir que siguin capaços de nombrar de donar nous significats a la realitat.

3.- Lóbjectiu final de la nostra proposta metodológica ha estat potenciar la participació i l'acció tant individual com grupal. Volem potenicar que els nens i joves siguin concients dels que els hi agrada o no de les seves vides i del món en el que viuen i que prenguin actituds de participació per trasformar i canviar el que no els hi agradi. Els educadors hem de tenir la tasca de facilitadors, donat les eines necessaries per que ells siguin capaços de construir nous models i alternatives.