Turisme sostenible i cooperació cultural

L'Organització Mundial del Turisme (OMT), en base a la definició de desenvolupament sostenible establert per l'Informe Brundtland, assegura que:

"El desenvolupament del Turisme Sostenible respon a les necessitats dels turistes i de les regions amfitriones presents, a la vegada que protegeix i millora les oportunitats de futur. Està dirigit cap a la gestió de tots els recursos de manera que es satisfacin totes les necessitats econòmiques, socials i estètiques, i a la vegada es respectin l'integritat cultural, els processos ecològics essencials, la diversitat biològica i els sistemes de suport de la vida"

El concepte de Turisme Sostenible te a veure amb el de capacitat de càrrega. Aquest es defineix com el més gran aprofitament que es pot fer dels recursos econòmics, socials, culturals i naturals de la zona de destinació sense minvar la satisfacció dels visitants i sense generar impactes negatius a la societat amfitriona o al medi ambient. Així doncs, podrem parlar de Turisme Sostenible quan no es sobrepassa la capacitat de càrrega d'una zona de destí.

Món-3 treballa el turisme sostenible com a una eina útil per a reduir la pobresa econòmica als països del Sud, oferint possibilitats de desenvolupament i treball a tots aquells que viuen amb menys d'un dòlar al dia, tot respectant l'entorn natural i les cultures diverses.

El Projecte de Desenvolupament de Walata opta per un turisme responsable que tracta de promoure un viatger amb inquietuds culturals i molt llunyà d'afluències massives dels operadors turístics que només busquen el seu propi benefici a través d'un turisme d'aventura.

Projectes realitzats:

Mauritània

Desenvolupament del turisme a Walata

Mauritània

Consolidació del desenvolupament turístic i agrícola

Mauritània

Recuperació i preservació del patrimoni cultural II Fase

Mauritània

Consolidació del desenvolupament turístic i agrícola II Fase

El Salvador

Alfabetització d'adults