més projectes realitzats:

Espanya

Seminari de Bones Pràctiques en sostenibilitat mediambiental, sobirania alimentària i governabilitat en el Magrib

Senegal

Projecte pilot d'inserció laboral de joves agricultors a la regió de Saint Louis

Mauritània

Millora de la qualitat de la producció agrícola mitjançant el suport a la I H R I a les cooperatives de la Ribera del Riu Senegal Fase II

Mauritània

Producció agrícola per a la seguretat alimentària dels més pobres de les regions de Brakna, Grogol i Guidimakha

Senegal

Contribució al desenvolupament del potencial agrícola i la valorització de terres conreables a la regió de Saint Louis