més projectes realitzats:

Marroc

Programa integral de millora de la gestió de residus sòlids

Mauritània

Reforçar les capacitats de gestió local

Mauritània

Cooperativa Ibtah Changroun

Senegal i Mauritània

Millora de la productivitat agrícola

Mauritània

Millora de la productivitat agrícola. II Fase

Mauritània

Consolidació de la Cooperativa Marhaba