més projectes realitzats:

Marroc

Desenvolupament agrícola integral de l'oasi de Figuig

Nicaragua

Creació de 200 horts familiars orgànics al Nord de Chinandega

Marroc

Gestió de recursos hídrics a l'oasi de Figuig

Mauritània

Medi ambient rural i ecosistemes

El Salvador

Consolidació del teixit associatiu a les comunitats del Bajo Lempa