Soberania Alimentària

Món-3 creu en el concepte més recent de Sobirania Alimentària considerada com:

"el dret dels pobles a definir les seves pròpies polítiques i estratègies sostenibles de producció, distribució i consum d'aliments que garanteixen el dret de l'alimentació per a tota la població, amb base en la petita i mitjana producció, respectant les seves pròpies cultures i la diversitat dels modes camperols, pesquers i indígenes de producció agropecuària, de comercialització i de gestió d'espais rurals, en els que les dones hi tenen un paper fonamental"

El concepte de Sobirania Alimentària emfatitza la visió de desenvolupament sostenible i autonomia, el dret a la alimentació i el recolzament decidit a l'agricultura familiar. A més a més, contempla l'accés i control de la població sobre els recursos productius amb una especial atenció als aspectes de regulació de la propietat de la terra i l'accés i control de les dones dels esmentats recursos. Tots aquest aspectes venen a reforçar la visió de seguretat alimentària des de l'òptica "del que és local, autòcton" i del respecte i defensa de les cultures i tradicions alimentàries, en contra del que ve donat de fora.

L'aposta de Món-3 per a contribuir a la Sobirania Alimentària, en els termes definits, es posa de manifest per les activitats i intervencions en curs, concretament al programa de desenvolupament agrícola a la regió de Brakna -Mauritània-, però també es manifesta per les nostres intervencions passades, on ja es pot veure que des de l'any 1989 el nostre ànim ha estat el de les millores modestes, locals i progressives involucrant el major nombre possible de comunitats en situació d'inseguretat alimentària. És així com es constata el major impacte de les intervencions quan els recursos són escassos davant les moltes necessitats.

Projectes realitzats:

Mauritània

Formació d'oficis a Nouakchott

Mauritània

Curs d'Agroecologia

Mauritània

Realització de Curs de Postgrau d'Agroecologia

Mauritània

V Curs Postgrau en Gestió del Medi Ambient i Desenvolupament Rural a Nouakchott

Mauritània

Formació d'oficis a Noaukchott