Cooperació Cultural

A través de la cooperació cultural Món-3 pretén la recuperació i gestió del patrimoni cultural per tal d'afavorir el desenvolupament de les capacitats culturals així com la preservació de les identitats i diversitat cultural establint les condicions necessàries perquè aquestes millores:

  • beneficiïn especialment a les persones amb menys recursos;
  • potenciïn participació comunitària i popular en la conservació del patrimoni;
  • enforteixi les institucions locals per a una bona governabilitat en gestió de patrimoni cultural.

Amb aquests objectius, les actuacions de Món-3 en l'àmbit de cooperació cultural, es presenten com a motor de dinamització econòmica i creació de microempreses per tal d'aconseguir una millora en les condicions de vida de la població que gaudeix d'un entorn d'interès cultural, alhora que es potencia la llibertat cultural i la pròpia identitat.

En aquest àmbit, les actuacions de Món-3 a Walata i a Tichitt es centren des del seu inici en la recuperació i preservació de la seva riquesa patrimonial, tangible i intangible, i l'enfortiment de la societat per a la seva gestió.

Projectes realitzats:


Mauritània

Projecte para la Salvaguarda de Walata

El Salvador

Consolidació del teixit associatiu i productiu local de les comunitats del Bajo Lempa

Mauritània

Walata. Recuperació i preservació del patrimoni cultural. II Fase

Mauritània

Recuperació i promoció del patrimonio cultural de l'eix Tichitt-Walata